Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de navorderingsaanslagen IB/PVV over de jaren 2006 tot en met 2014 terecht aan X zijn opgelegd. De reguliere voordelen box 2 voor de jaren 2006 en 2007 zijn echter te hoog vastgesteld omdat opzet niet wordt aangetoond.

X is fiscaal partner van de heer Y. Y is enig aandeelhouder en bestuurder van bv X. Bv X houdt alle aandelen van een pelsdierenfokkerij. De pelsen worden onder meer verkocht via North American Fur Auction (NAFA) en de opbrengsten daarvan worden vervolgens overgeboekt naar een Luxemburgse bankrekening op naam van Y. De inspecteur legt navorderingsaanslagen en vergrijpboetes IB/PVV op aan X en Y. Het door Y niet opgegeven inkomen uit box 2 wordt voor de helft aan X toegerekend. Volgens de inspecteur heeft X het inkomen opzettelijk niet aangegeven. In geschil is of de inspecteur terecht navorderingsaanslagen IB/PVV heeft opgelegd aan X en zo ja, of de navorderingsaanslagen niet tot te hoge bedragen zijn vastgesteld. Ook zijn de aan X opgelegde vergrijpboetes in geschil.

Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat de navorderingsaanslagen IB/PVV over de jaren 2006 tot en met 2014 terecht zijn opgelegd. De inkomsten uit box 2 zijn terecht voor de helft aan X toegerekend. De reguliere voordelen box 2 voor de jaren 2006 en 2007 zijn echter te hoog vastgesteld en worden verlaagd. De inspecteur heeft verder voor alle jaren terecht inkomstenbelasting nagevorderd over het inkomen uit box 3. De vergrijpboetes voor de jaren 2007 tot en met 2014 worden verminderd omdat de inspecteur niet aantoont dat X opzet kan worden verweten. De beroepen tegen uitspraken op bezwaar, navorderingsaanslagen en boetes zijn gegrond.

Lees ook het thema Navordering.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 49

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 2.17

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 8 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

553

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen