Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de primitieve aanslag vennootschapsbelasting tot een te laag bedrag is vastgesteld wegens een fout die via de 30%-regel kenbaar wordt verondersteld.

X bv doet aangifte vennootschapsbelasting 2015. Kort daarna kondigt de inspecteur een uitbreiding aan van het lopende BTW-onderzoek naar de VPB. Daarbij verzuimt de inspecteur de aangifte VPB 2015 te blokkeren voor automatische afdoening. Daarop volgt langs geautomatiseerde weg een definitieve aanslag vennootschapsbelasting conform aangifte. Bij het boekenonderzoek komt naar voren dat de aangifte gebrekkig was op meerdere punten. De inspecteur vordert de te weinig geheven belasting na. X komt tevergeefs in bezwaar. De rechtbank vermindert de navorderingsaanslag tot het bedrag dat niet meer in geschil was. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de primitieve aanslag vennootschapsbelasting tot een te laag bedrag is vastgesteld wegens een fout die via de 30%-regel kenbaar wordt verondersteld. X bv kon niet redelijkerwijs menen dat de aanslag juist was, gezien de aankondiging van het boekenonderzoek. De inspecteur mag daarom navorderen. Voorts stelt het hof vast dat X bv de vereiste aangifte niet heeft gedaan omdat niet in geschil is dat de aangifte tenminste op één punt gebrekkig was en daardoor aanzienlijk te weinig belasting zou worden geheven. X bv was zich bewust van het gebrek bij het indienen van de aangifte. Dat leidt tot omkering van de bewijslast voor alle inhoudelijke correcties. Het hoger beroep van de inspecteur is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

444

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen