De goedkeuring voor valutaresultaten bij aankoop deelnemingen (onderdeel 1.7.4 Besluit Deelnemingsvrijstelling, nr. 2020-0000000002, V-N 2020/17.9) kan ook worden toegepast bij een valuta-afdekkingsinstrument ter zake van een voorgenomen kapitaalstorting in een overgenomen deelneming. Dit staat in een kennisgroepstandpunt van de Kennisgroep Deelnemingsvrijstelling.

Vereist is dat het verzoek om toepassing van de goedkeuring gedaan moet worden vóórdat het afdekkingsinstrument is afgesloten. Het achterwege laten van dit verzoek bij het afsluiten van het eerste afdekkingsinstrument leidt er niet toe dat een succesvol beroep op de goedkeuring voor de opvolgende afdekkingsinstrumenten niet meer mogelijk is.

In onderdeel 1.7.4 van het Besluit Deelnemingsvrijstelling is goedgekeurd dat op verzoek van de belastingplichtige valutaresultaten die een gevolg zijn van een opgebouwde positie in vreemde valuta in verband met een in de toekomst te betalen koopsom voor een voorgenomen aankoop, fiscaal onderdeel vormen van de kostprijs van de deelneming en van het voor die deelneming opgeofferde bedrag. In het kennisgroepstandpunt wordt aangekondigd dat bij een actualisatie van het besluit de 1.7.4-goedkeuring wordt aangepast.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 20 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

467

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen