Rechtbank Gelderland oordeelt dat het drogen van zand onderdeel is van het volledige feitelijke productieproces dat leidt tot de – als mineralogisch procedé aangemerkt – vervaardiging van cellenbeton.

X vervaardigt cellenbeton. De productie bestaat uit zeven stappen: (1) drogen van zand, (2) malen en mengen van zand, kalk en cement, (3) afwegen, mengen en storten van grondstoffen in een mal, (4) eventueel plaatsen van wapening, (5) rijsproces, (6) op maat snijden van koek en (7) harding. In geschil is of X recht heeft op de vrijstelling van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) voor het verwarmen van zand met behulp van aardgas.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het drogen van zand onderdeel is van het volledige feitelijke productieproces dat leidt tot de – als mineralogisch procedé aangemerkt – vervaardiging van cellenbeton. Het is niet noodzakelijk dat bij het drogen van zand zelf een chemische reactie plaatsvindt. De vrijstelling is dus wel van toepassing. X krijgt hierdoor een aanvullende teruggaaf van € 193.589.

Lees ook het thema Milieubelastingen en brandstofaccijns.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 64

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 20 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

142

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen