Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op giftenaftrek omdat de giften niet zijn gedaan aan een instelling met ANBI status.

In haar aangifte ib/pvv 2015 claimt X giftenaftrek. Zij overlegt vier kwitanties van elk € 500 als bewijs van een gift van € 2000 aan de ANBI "Islamitische Stichting Nederland" (ISN). De inspecteur accepteert deze aftrek niet. Het beroep van X wordt gegrond verklaard. Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat X het bedrag als gift aan de ANBI ISN heeft gedaan. De inspecteur komt in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op giftenaftrek omdat de gift niet is gedaan aan een instelling met ANBI status. Uit de kwitanties blijkt dat de giften zijn gedaan aan B, een bij ANBI ISN aangesloten zelfstandig opererende lokale stichting. B heeft echter geen ANBI status. Niet aannemelijk is gemaakt dat de betreffende giften aan ANBI ISN ten goede zijn gekomen. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

Wet inkomstenbelasting 2001 6.35

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting, Bronbelasting

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  386
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen