Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gift aan stichting A niet aftrekbaar is als gift. A is namelijk geen ANBI en ook geen steunstichting SBBI.

Belanghebbende, X, voert in zijn IB-aangifte diverse giften op. In beroep is uiteindelijk nog in geschil of het aan stichting A betaalde bedrag als gift aftrekbaar is. X stelt daarbij onder andere dat het vreemd is dat een gift aan de schaakvereniging wel in aftrek is toegelaten en die aan A niet.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gift aan stichting A niet aftrekbaar is als gift. A is namelijk geen ANBI en ook geen steunstichting SBBI. Ook het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. Stichting A en de schaakvereniging zijn namelijk geen vergelijkbare gevallen. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

145

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen