Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de gifkikkergroene kleur van een auto dermate opvallend en incourant is dat de kleur tot een waardevermindering leidt.

X bv doet BPM-aangifte voor dertien auto’s met schade en voldoet in totaal € 151.713. De aangiften zijn onderbouwd met taxatierapporten. In geschil is de naheffingsaanslag van € 28.514. Volgens X bv moet de inspecteur het innameprotocol van Connect Autolease als leidraad hanteren om te bepalen of er normale slijtage is of andere schade. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt X bv niet aannemelijk dat het beleid van de inspecteur is om dit innameprotocol te hanteren en X bv voldoet niet aan de bewijslast dat de auto’s meer dan normale gebruiksschade hebben. De naheffing wordt in verband met diverse andere punten wel verminderd tot € 16.728. X bv gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de gifkikkergroene kleur van een auto dermate opvallend en incourant is dat de kleur tot een waardevermindering leidt. Uit recente HR-arresten (o.a. 22 december 2023, 22/00137, V-N 2024/2.10) volgt wel dat bij het bepalen van de historische nieuwprijs moet worden uitgegaan van de CO2-uitstoot van de ingevoerde auto en niet van de CO2-uitstoot van de referentie-auto. Slechts in zoverre is het hoger beroep gegrond. De aanslag wordt verminderd tot € 16.257. X bv claimt vergeefs een werkelijke proceskostenvergoeding. De arresten van 22 november 2023 zijn slechts drie weken voor de hofzitting vlak voor het kerstreces gewezen. Bovendien speelt de toepassing van de arresten slechts voor drie van de vijf nog in geschil zijnde auto’s. X bv was dus niet door de vasthoudende houding van de inspecteur gedwongen om onnodig in hoger beroep te gaan.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 april

289

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen