Hof 's-Hertogenbosch bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat X onveraccijnsde sigaretten voorhanden heeft gehad en dat derhalve de naheffingsaanslag accijns terecht is opgelegd.

X is betrokken bij illegale handel in onveraccijnsde sigaretten. De handel wordt gedreven vanuit de woning van X, een garagebox en een loods, welke niet als accijnsgoederenplaats zijn aangewezen. Na een uitgebreid onderzoek van de FIOD wordt er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en een naheffingsaanslag accijns opgelegd. X wordt uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd. De rechtbank oordeelt dat de belastingrechter een eigen toetsingskader heeft en laat de naheffingsaanslag in stand. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De inspecteur maakt voldoende aannemelijk dat X de onveraccijnsde sigaretten voorhanden heeft gehad of hier in ieder geval bij betrokken is geweest. X had toegang tot de garagebox en geeft aan dozen te hebben vervoerd naar de loods. Dat X in de strafrechtelijke procedure niet is vervolgd, maakt het voorgaande niet anders. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de accijns 8

Wet op de accijns 2

Wet op de accijns 1

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 april

119

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen