Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing is op X bv ten aanzien van de verkrijging van aandelen in Z bv. Er is weliswaar een materiële onderneming overgenomen, maar er is niet voldaan aan het verwantschapsvereiste.

A bezit de certificaten van alle aandelen in Q bv (de holding), die op zijn beurt alle aandelen bezit in Z bv, een onroerendezaakrechtspersoon in de zin van art. 4 WBR. Z bv houdt belangen in diverse vennootschappen. De drie kinderen van A houden de aandelen in belanghebbende, X bv. Op 23 september 2019 worden de aandelen in Z bv omgezet in cumulatief preferente aandelen. Tevens worden nieuwe gewone aandelen in Z bv uitgegeven aan X bv. X bv en Q bv kwalificeren vanwege hun belang in Z bv eveneens als OZR. X bv voldoet OVB ten aanzien van de verkrijging van aandelen in Z bv en gaat tegen de afdracht in bezwaar. De inspecteur wijst het verzoek van X bv om toepassing van de bedrijfsopvolgingsvrijstelling (art. 15 lid 1 onderdeel b WBR) af. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing is op X bv ten aanzien van de verkrijging van aandelen in Z bv. Er is weliswaar een materiële onderneming overgenomen, maar er is niet voldaan aan het verwantschapsvereiste. Volgens het hof volgt noch uit het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2018 (17/04543, V-N 2018/65.13) noch uit de andere ‘doorkijkarresten’ dat ook voor de toepassing van het verwantschapsvereiste door de rechtspersoon, die alle aandelen in de OZR verkrijgt, moet worden heen gekeken. De aandelen in Z bv zijn niet verkregen door een kwalificerende verkrijger aangezien X bv niet behoort tot de kring van verwanten als genoemd in de bedrijfsopvolgingsvrijstelling. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Lees ook het thema Onroerendezaakrechtspersonen in de overdrachtsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Wet op belastingen van rechtsverkeer 4

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 april

572

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen