Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het gehele paardencomplex in 2015 ter beschikking is gesteld aan de bv. Het hof voegt toe dat de daadwerkelijke gebruikmaking en voor wiens paarden het complex feitelijk is gebruikt niet relevant zijn voor de beoordeling van de terbeschikkingstelling.

X is eigenaar van een paardencomplex dat hij ter beschikking stelt aan zijn bv, waarvan hij enig aandeelhouder is. De inspecteur heeft de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2015 verhoogd door een hogere economische huurwaarde van het complex aan te nemen dan X had aangegeven. X stelt dat slechts een gedeelte van het complex aan de bv ter beschikking is gesteld en dat de huurprijs zakelijk is. De inspecteur en de rechtbank zijn echter van mening dat het gehele complex ter beschikking is gesteld en dat de door X gehanteerde huurprijs niet zakelijk is. In geschil is of het gehele paardencomplex aan de bv ter beschikking is gesteld en of de door X gehanteerde huurprijs zakelijk is.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het gehele paardencomplex in 2015 ter beschikking is gesteld aan de bv. Het hof voegt toe dat de daadwerkelijke gebruikmaking en voor wiens paarden het complex feitelijk is gebruikt niet relevant zijn voor de beoordeling van de terbeschikkingstelling. Het hof bevestigt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de economische huurwaarde van het paardencomplex als geheel voor het jaar 2015 € 34.000 bedraagt en dat dit een zakelijke huursom vormt. Het hoger beroep van X is ongegrond en er is geen aanleiding voor vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank en wijst het verzoek om vergoeding van schade af.

Lees ook het thema De terbeschikkingstellingsregelingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Wet inkomstenbelasting 2001 3.94

Wet inkomstenbelasting 2001 3.92

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 april

417

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen