Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X niet aannemelijk maakt dat haar kampeerwagen voldoet aan de wettelijke inrichtingseisen, ondanks dat verschillende medewerkers van de Belastingdienst op verschillende momenten tot tegenstrijdige conclusies zijn gekomen.

X is sinds eind 2017 houder van een bestelauto Nissan NV200, die zij vervolgens door een professioneel bedrijf heeft laten ombouwen tot kampeerwagen. In geschil is of haar verzoek om toepassing van het MRB-kwarttarief voor campers terecht is afgewezen. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep stelt X dat voor andere omgebouwde NV200's vanaf 2012 wel steeds het kwarttarief is toegepast en dat zij door het gewijzigde standpunt van de Belastingdienst wordt gedupeerd. Volgens de inspecteur zijn die goedkeuringen verstrekt op basis van onjuiste (fabrieks)maten en wordt nu bij al die houders met boetes nageheven.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat wordt voldaan aan de wettelijke inrichtingseisen, ondanks dat verschillende medewerkers van de Belastingdienst op verschillende momenten tot tegenstrijdige conclusies zijn gekomen. Het vertrouwens- het gelijkheidsbeginsel zijn ook niet van toepassing, nog daargelaten dat de eisen in 2016 zijn aangescherpt. Zo moet het 'fiscale blok' nu in de laadruimte passen als de voorstoelen in de achterste stand staan. Voor X maakt dat overigens niet uit, omdat door de constructie van de achterdeur de hoogte van 130 cm nooit over de volle lengte van 200 cm kan worden gehaald. Voor andere door X aangehaalde gevallen is niet duidelijk of die auto's op exact dezelfde manier zijn omgebouwd, de goedkeuring is verleend door een ander kantoor van de Belastingdienst en of de goedkeuring later is teruggenomen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 5aa

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 1 februari

77

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen