Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor werkzaamheden op een binnenvaartschip. Het schip wordt weliswaar geëxploiteerd door zijn Zwitserse werkgever, maar de thuishaven ligt in België.

Belanghebbende, X, woont in Nederland en werkt op een binnenschip dat wordt geëxploiteerd door zijn Zwitserse werkgever. X vraagt in zijn aangifte om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor zijn salaris omdat hij op een Zwitsers schip werkt. In hoger beroep is in geschil of X recht heeft op deze aftrek op grond van het belastingverdrag met Zwitserland. Ook is in geschil of X recht heeft op een immateriëleschadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet in aanmerking komt voor een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting omdat het binnenschip geen Zwitsers schip is, de thuishaven ligt namelijk in België. Wel heeft X recht op een immateriëleschadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Deze termijn wordt niet verlengd omdat X heeft ingestemd om de beslistermijn op bezwaar te verlengen. Het hoger beroep van belanghebbende wordt gegrond verklaard voor zover het ziet op de immateriëleschadevergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:10

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 1 februari

80

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen