Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de overlast van sportvelden op 150 meter afstand niet kan leiden tot een verlaging van de WOZ-waarde van belanghebbendes woning.

X is eigenaar van een onroerende zaak bestaande uit een vrijstaande woning met een zomerhuis/gastenverblijf, een paardenstal, een hooiloods en een berging. De onroerende zak maakt deel uit van een NSW-landgoed. In geschil zijn de WOZ-waarden over de jaren 2016 en 2017 (vastgesteld door de heffingsambtenaar op € 1.200.000 respectievelijk € 1.595.000). X wijst onder meer op de overlast van sportvelden bij de woning.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de overlast van sportvelden op 150 meter afstand niet kan leiden tot een verlaging van de WOZ-waarde van belanghebbendes woning. De overlast zal niet meer zal zijn dan de overlast van een weg voor de deur zoals het geval is bij een aantal referentiewoningen, zo overweegt het hof. Het hof oordeelt dat de heffingsambtenaar met zijn taxatierapporten de WOZ-waarden voor de jaren 2016 en 2017 voldoende aannemelijk maakt. Het hoger beroep van X is dus ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 1 februari

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen