Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X meerdere keren voor een hoorgesprek is uitgenodigd en dat de gemachtigde die om onduidelijke redenen heeft afgezegd. In het licht hiervan had de gemachtigde zelf het initiatief moeten nemen om alsnog te worden gehoord.

X doet BPM-aangifte voor een gebruikte kampeerauto Ford Transit Custom L1H1 Trend en voldoet € 4813. Volgens de inspecteur mag de afschrijving niet worden bepaald aan de hand van de afschrijving van een vergelijkbare gesloten bestelauto. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2254. Rechtbank Noord-Nederland stelt de inspecteur in het gelijk. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 500. X stelt in hoger beroep dat in de bezwaarfase de hoorplicht is geschonden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X meerdere keren voor een hoorgesprek is uitgenodigd en dat de gemachtigde die om onduidelijke redenen heeft afgezegd. In het licht hiervan had de gemachtigde bij heroverweging van zijn standpunt zelf het initiatief moeten nemen om alsnog te worden gehoord (vgl. HR 6 november 2020, 19/02693, V-N 2020/57.22). De hoorplicht is dus niet geschonden. De naheffingsaanslag is niet te hoog (zie HR 12 mei 2017, 15/03459, V-N 2017/26.15). Het hoger beroep is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 1 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen