Hof 's-Hertogenbosch vermindert de belastingrentebeschikking omdat in casu de in rekening gebrachte belastingrente in strijd is met doel en strekking van de wet. Het nadelige gevolg van de belastingrenteregeling dat optreedt in dit specifieke geval is niet voorzien door de wetgever.

X doet wegens een softwarefout abusievelijk een onjuiste aangifte inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 2015. Daardoor wordt – ten onrechte – een verlies over 2015 vastgesteld. De terugwenteling van dat verlies naar 2012 leidt tot een teruggaaf van inkomstenbelasting zonder rentevergoeding. X dient daarna direct een verbeterde aangifte in die leidt tot een navordering van de eerder teruggegeven belasting. Daarbij wordt € 9.438 aan belastingrente in rekening gebracht. X komt tevergeefs in bezwaar en beroep. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch overweegt dat de inspecteur niet in strijd heeft gehandeld met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het hof sluit een toetsing aan het evenredigheidsbeginsel uit. Het hof vermindert wel de belastingrentebeschikking omdat in casu de belastingrente in strijd is met doel en strekking van de wet. In dit specifieke geval was het nadelige gevolg van de belastingrenteregeling volgens het hof niet voorzien door de wetgever. Het hof vermindert de beschikking tot een bedrag van € 809, het werkelijk genoten rentevoordeel over de periode dat X de beschikking had over de onjuiste teruggaaf van 25 augustus 2018 tot en met 13 februari 2019. Beroep gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fe

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fc

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 1 februari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

27

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen