Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de nota naar aanleiding van het verslag over en een nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer gestuurd.

Invoering van een vrachtwagenheffing voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer beoogt het speelveld voor Nederlandse en buitenlandse kentekenhouders van vrachtwagens gelijk te trekken. Op dit moment betalen buitenlandse kentekenhouders in Nederland alleen via het Eurovignet voor het gebruik van de weg. Het Eurovignet houdt geen rekening met het aantal gereden kilometers. Op 14 september 2021 is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd: Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (Kamerstukken 35910).

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nota van wijziging van dit wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Gelijktijdig heeft de bewindsman de nota naar aanleiding van het verslag over dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is nodig om enkele onvolkomenheden te herstellen. Het gaat onder meer over onvolkomenheden die naar voren kwamen tijdens de voorbereiding van in de memorie van toelichting al aangekondigde lagere regelgeving. Zo wordt voorgesteld om het begrip “foto opname” te vervangen door “beeldopname”. Het is gebleken dat de beelden die ten behoeve van het toezicht met een technisch hulpmiddel worden gemaakt in eerste instantie bewegend zijn. Hier worden vervolgens frames uitgeknipt. Het gaat dus om foto opnames die zijn verkregen uit bewegende beelden.

Het wetsvoorstel vrachtwagenheffing staat los van de in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ opgenomen invoering van Betalen naar Gebruik (BNG). De vrachtwagenheffing is een plaatsgebonden heffing voor vrachtwagens, terwijl het te introduceren systeem van BNG voor personen- en bestelauto’s gaat gelden en niet plaatsgebonden is. Voor het invoeren van een dergelijk systeem van BNG is specifieke wetgeving noodzakelijk.

Op basis van de huidige inzichten zal de start van de vrachtwagenheffing inclusief terugsluis circa vier jaar na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kunnen plaatsvinden. Het streven is dat de heffing in 2027 een feit zal zijn.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 1 februari

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen