Uitvoerings-en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT) heeft een nieuwe planning gemaakt voor de integrale beoordeling van het dossier van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het dossier van ouders die zich in 2020 hebben gemeld als gedupeerde wordt uiterlijk in mei 2022 in behandeling genomen.

De volledige planning staat op de website van het UHT. Er wordt contact opgenomen als een ouder aan de beurt is. Het wachten op integrale beoordeling betekent niet dat ouders geen hulp krijgen. Als in de eerste beoordeling is geoordeeld dat sprake is van gedupeerdheid is € 30.000 ontvangen, en wordt gestart met schuldhulpverlening en brede ondersteuning vanuit de gemeente, indien wenselijk.

In de brief van staatssecretaris De Vries van Financiën staat ook dat UHT de uitvoering van de financiële tegemoetkoming voor kinderen gaat doen, onder voorbehoud van een grondige uitvoeringstoets binnen 8 weken. Hiermee wordt de wens van de Kamer om de uitvoering extern te beleggen niet ingewilligd. Het is niet mogelijk gebleken om dit onder te brengen bij een andere uitvoeringsorganisatie.

Op 5 januari 2022 is het ouderportaal van Stichting Sociale Banken Nederland (SBN) gestart. Ouders kunnen in dit portaal hun schuldenlijsten indienen, zodat er een oplossing geboden kan worden voor de private schulden. In de eerste twee weken zijn er 2700 lijsten ontvangen.

De subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag is uitgebreid. Ouders krijgen nu ook gratis juridische hulp in beroepsprocedures of bij het oplossen van private schulden. Ook is de vergoeding voor verschillende werkzaamheden verhoogd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 februari

188

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen