Rechtbank Den Haag oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van Gladskin. Voor de Gladskin-producten is namelijk geen handelsvergunning verleend. Ook is er geen sprake van een vergelijkbaar gebruik ten opzichte van niet-receptplichtige producten.

X bv houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging en levering van Gladskin, een farmaceutisch product. Gladskin wordt toegepast bij huidaandoeningen en huidirritaties. In geschil is of het verlaagde BTW-tarief van Tabel I post a.6 van toepassing is op de levering van Gladskin.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van Gladskin. Voor de Gladskin-producten is namelijk geen handelsvergunning verleend als bedoeld in art. 1 onderdeel lll Geneesmiddelenwet. Verder wijst de rechtbank er op dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op medische hulpmiddelen. Ook wordt volgens de rechtbank het beginsel van fiscale neutraliteit niet geschonden. Voor de niet-receptplichtige producten geldt dat er geen sprake is van een vergelijkbaar gebruik. Voor de door X bv aangedragen niet-receptplichtige homeopathische producten geldt dat de gemiddelde consument deze en de Gladskin-producten niet als soortgelijk in de zin van het fiscale neutraliteitsbeginsel beschouwt. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 6

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 8 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  1537
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen