Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de accountant ernstig tekort is geschoten, maar dit brengt niet zonder meer met zich mee dat mevrouw X daarom zelf vrijuit gaat. Het niet voldoen aan de suppletieplicht is voorts geen strafbaar feit. Bij de invoering van art. 10a AWR is namelijk niets vermeld over de mogelijkheid tot strafvervolging.

Verdachte, mevrouw X, en haar man zijn eigenaar van een aantal transport-bv's. X doet hiervan de boekhouding en onderhoudt het contact met de accountant. Als de bv's niet meer aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen, suggereert de accountant om de btw-aangiften naar beneden bij te stellen. Later is verzuimd om suppleties te doen. Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt X tot een taakstraf van 240 uur, subsidiair 120 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. X stelt in hoger beroep primair dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De accountant is namelijk niet vervolgd, terwijl hij volgens de rechtbank 'medepleger' is.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de accountant ernstig tekort is geschoten, maar dit brengt niet zonder meer met zich mee dat X daarom zelf vrijuit gaat. Ook als de adviseur (voorwaardelijk) opzet kan worden verweten, kan bij X toch zelf sprake zijn van (voorwaardelijk) opzet. Voor het niet voldoen aan de suppletieplicht volgt ambtshalve ontslag van alle rechtsvervolging. Bij de invoering van art. 10a AWR is namelijk niets vermeld over de mogelijkheid tot strafvervolging. Overtreding is consequent aangemerkt als beboetbaar feit, waartegen bezwaar en beroep openstaat. Het niet voldoen aan de suppletieplicht is dus geen strafbaar feit. De straf die aan X wordt opgelegd, is desondanks conform aan die van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 10a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Omzetbelasting, Strafrecht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 13 juli

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen