Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X de gestelde waardevermindering wegens het schadeverleden niet aannemelijk maakt.

X doet in juli 2018 BPM-aangifte voor een auto met schade en voldoet € 4273. De schadecalculatie in het bijgaande taxatierapport is uit juli 2017. In dit rapport is de schade berekend op € 38.395, die geheel in mindering is gebracht op de handelsinkoopwaarde. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat de auto geen schade (meer) heeft. In geschil is de naheffing van € 8623. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat X vergeefs foto's van de auto zien waarop schade zichtbaar is. Het is niet duidelijk of die foto’s ook de staat laten zien waarin de auto verkeerde op het moment van de aangifte. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X de gestelde waardevermindering wegens het schadeverleden niet aannemelijk maakt. Over de aard van de schade is onvoldoende informatie verstrekt. Hierdoor is onduidelijk wat de mogelijke (blijvende) gevolgen zijn na herstel daarvan. Voorts is van belang dat de door X ingeschakelde taxateur geen aparte waardevermindering in aanmerking heeft genomen voor het schadeverleden. Het beroep van X is slechts gegrond, omdat de rechtbank een te lage proceskostenvergoeding heeft toegekend.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 29 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

102

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen