Hof 's-Hertogenbosch sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat X bij de aangifte BPM van de geïmporteerde auto moet uitgaan van de waarde van de auto in herstelde staat.

X koopt een auto met schade in Duitsland en laat deze taxeren. De handelsinkoopwaarde in beschadigde staat is vastgesteld op € 3000. De schade is vervolgens volledig hersteld. Bij het doen van aangifte BPM is uitgegaan van de handelsinkoopwaarde in beschadigde staat. De inspecteur laat een hertaxatie verrichten en stelt dat geen rekening moet worden gehouden met de beschadigde staat, omdat de auto ten tijde van de aangifte volledig hersteld is. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bij de aangifte BPM van de geïmporteerde auto moet uitgaan van de waarde van de auto in herstelde staat.

Hof 's-Hertogenbosch sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat X bij de aangifte BPM van de geïmporteerde auto moet uitgaan van de waarde van de auto in herstelde staat. Ook maakt X de gestelde waardevermindering wegens schadeverleden niet aannemelijk. Ten aanzien van de handelsinkoopwaarde oordeelt het hof dat in dit geval het beste kan worden aangesloten bij de door de inspecteur gehanteerde koerslijst van AutotelexPro, ondanks het geringe verschil in CO2-uitstoot. Hieruit volgt een waarde van € 36.931. Dit betekent dat de naheffingsaanslag niet te hoog is vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 1

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 29 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

208

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen