Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat is voldaan aan de doeleis en dat X bv in verband met de verkrijging van de aandelen in A bv overdrachtsbelasting is verschuldigd. De bijkomende voorzieningen in de parkeergarages zijn namelijk zeer beperkt.

A bv exploiteert 3 parkeergarages. Op 22 maart 2022 verkrijgt A bv de eigendom van drie andere parkeergarages. Vervolgens verkrijgt belanghebbende, X bv, op dezelfde dag de aandelen in A bv. Ter zake van deze verkrijging voldoet X bv € 316.968 aan overdrachtsbelasting. X bv stelt echter dat A bv ten tijde van die verkrijging van de aandelen niet kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon. Er is volgens X bv namelijk niet voldaan aan de doeleis zodat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat is voldaan aan de doeleis en dat X bv in verband met de verkrijging van de aandelen in A bv overdrachtsbelasting is verschuldigd. De bijkomende voorzieningen in de parkeergarages zijn namelijk zeer beperkt. Onder verwijzing naar het Selfstorage-arrest van de Hoge Raad (16 april 2021, 20/00081, V-N 2021/20.11) stelt de rechtbank vast dat de terbeschikkingstelling van de parkeergarages aan parkeerders niet ondergeschikt is in het geheel van prestaties dat aan de afnemers wordt verricht. De tijdelijke terbeschikkingstelling van delen van de parkeergarages vormt juist de kern van de door A bv verrichte prestatie. Dat geen sprake is van een exclusief gebruiksrecht acht de rechtbank niet van belang. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Onroerendezaakrechtspersonen in de overdrachtsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 4

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 29 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

317

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen