Er zal geen wetsvoorstel met de titel Autobrief III worden ingediend. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de door de Algemene Rekenkamer toegezonden brief over fiscale stimulering van elektrische auto’s.

Omdat het kabinet het pakket van fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord zo snel mogelijk aan het parlement wilde voorleggen zijn de fiscale stimuleringsmaatregelen ten behoeve van emissievrije auto’s opgenomen in het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2020 (V-N 2020/6.3.2).

In het Klimaatakkoord heeft het kabinet voor de periode tot en met 2025 een nieuw pakket aan fiscale en financiële maatregelen afgesproken om elektrische auto’s te stimuleren. Dit betreffen maatregelen op het gebied van BPM, MRB personenauto’s, bijtelling, accijns en MRB bestelbus ondernemers. Zo blijft ook in de jaren na 2020 een verlaagd bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s gelden, waarbij zowel de bijtellingskorting als de maximale cataloguswaarde waarvoor dit geldt regelmatig worden aangescherpt. Vanaf 2026 geldt het normale bijtellingspercentage van 22%.

In 2022 vindt een tussentijdse evaluatie van het stimuleringspakket plaats en in 2024 een integrale evaluatie.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 februari

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen