Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het verzwegen Zwitserse vermogen onmiskenbaar uit misdrijf afkomstig moet zijn. Het tweede inkeerverzoek van mevrouw X was niet rechtsgeldig omdat zij geen enkele toelichting heeft gegeven op het beginvermogen van de bankrekening.

Mevrouw X doet in 2013 een beroep op de inkeerregeling. Het betreft rekeningen bij BNP Paribas in Luxemburg. Volgens X heeft zij het geld vanaf 1985 van haar grootmoeder gekregen. Er is vervolgens een IB-navorderingsaanslag opgelegd van € 206.499. In 2014 doet X weer een beroep op de inkeerregeling. Het betreft circa € 1,5 miljoen dat is ondergebracht bij de HSBC Bank in Zwitserland. Van X zijn geen loongegevens bekend en haar partner is eigenaar van een coffeeshop. Bij het FIOD-verhoor beroept X zich op haar zwijgrecht. Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt X wegens gewoontewitwassen tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Van haar vermogen wordt € 1.549.238 verbeurd verklaard, bij gebreke van betaling te vervangen door 365 dagen hechtenis. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het verzwegen vermogen onmiskenbaar uit misdrijf afkomstig moet zijn. Het tweede inkeerverzoek van X was niet rechtsgeldig omdat zij geen enkele toelichting heeft gegeven op het beginvermogen van € 695.900 van de bankrekening. Het maakt niet uit dat onterecht een informatiebeschikking aan X is opgelegd met daarin de sommatie om alsnog te verklaren over de herkomst van het vermogen (zie V-N 2019/8.15). X heeft namelijk nimmer een verklaring afgelegd, zodat van enig nadeel geen sprake is. X heeft alle IB-navorderingsaanslagen reeds voldaan, zodat verbeurdverklaring niet opportuun is. Er wordt ook meegewogen dat X uit eigen beweging het vermogen heeft gemeld en dat de redelijke termijn met ongeveer zes maanden is overschreden. X krijgt daarom slechts een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, alsmede een taakstraf van 220 uur subsidiair 110 dagen hechtenis met aftrek van het voorarrest.

Lees ook het thema De inkeerregeling

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 69

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Strafrecht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 14 februari

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen