Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een uitdeling in aanmerking heeft genomen. Hij maakt aannemelijk dat de toename van de rekening-courantvordering niet volledig kan of zal worden afgelost.

Belanghebbende, X, en zijn echtgenote ,Y, houden de aandelen in A bv. Zij hebben in verband met de verbouwing van hun woning een lening bij de bv afgesloten. Verder hebben zij nog een schuld in rekening-courant aan de bv. Ultimo 2014 bedraagt de totale schuld aan de bv € 1.295.000. De toename van de rekening-courantschuld bedraagt in 2014 € 113.979. De inspecteur legt een IB-navorderingsaanslag op waarbij hij een uitdeling van € 134.093 (inclusief dividendbelasting) in aanmerking neemt. Na bezwaar rekent hij de helft van dit bedrag toe aan zowel X als aan Y.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een uitdeling in aanmerking heeft genomen. Hij maakt aannemelijk dat de toename van de rekening-courantvordering niet volledig kan of zal worden afgelost. Volgens de rechtbank beschikken X en Y niet over voldoende vermogen en inkomsten om uit andere middelen dan het aandelenbezit in A bv de aflossing van dit gedeelte van de lening te voldoen. Daarbij is nog wel van belang dat X en Y eigenaar zijn van een stuk grond ter waarde van € 45.000. De schuld is tot dit deel gedekt. De rechtbank vermindert de aanslag dienovereenkomstig.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.13

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 14 februari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen