Minister Dekker voor Rechtsbescherming geeft uitleg aan de Tweede Kamer over de werkwijze van de meervoudige kamers van de Hoge Raad.

Zaken worden in beginsel behandeld en beslist door drie of vijf leden van een meervoudige kamer. Dit wordt de zetel genoemd. Reservisten zijn de leden van een kamer die in een specifieke zaak niet tot de zetel behoren. Reservisten zijn niet belast met de behandeling en beslissing van een zaak. Wel kunnen zij deelnemen aan de beraadslaging over zaken in de raadkamer. Deze beperkte rol is van groot belang voor de consistentie van de cassatierechtspraak en daarmee voor de rechtseenheid en rechtszekerheid (zie HR 21 december 2018, V-N 2019/3.22). De verplichting tot geheimhouding is onverkort op reservisten van toepassing. Volgens Dekker is de gang van zaken met de reservisten niet in strijd met de Wet RO. Er is dan ook geen aanleiding de wet aan te passen.

Dekker reageerde hiermee op Kamervragen gesteld door de leden Van Nispen (SP), Groothuizen (D66) en Van den Berge (GroenLinks).

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 14 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen