Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar door in hoger beroep geen verweerschrift in te dienen is tekortgeschoten in zijn bewijslast.

X is eigenaar van een garage met werkplaats, showroom, opslag/magazijnruimte en kantine in de gemeente Steenwijkerland. In geschil is de WOZ-waarde 2017 van het geheel.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar door in hoger beroep geen verweerschrift in te dienen is tekortgeschoten in zijn bewijslast. De heffingsambtenaar heeft geen schriftelijk verweer gevoerd op de grieven van X. De heffingsambtenaar heeft de door de taxateur van de gemeente geschatte huren niet nader onderbouwd. De grote verschillen in de kapitalisatiefactoren, die mogelijk door het gebruik van geschatte huren zijn ontstaan, heeft de heffingsambtenaar daardoor eveneens onvoldoende verklaard. Daarnaast heeft de heffingsambtenaar niet verklaard waarom hij voor het op hetzelfde perceel gelegen pand a-straat 22 een kapitalisatiefactor van 8,91 heeft gehanteerd, terwijl hij voor de onroerende zaak uitgaat van een kapitalisatiefactor van 9,97. Het hof verlaagt de WOZ-waarde van € 267.000 naar € 230.000 en kent X een proceskostenvergoeding toe van € 2.793,30.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 14 februari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen