Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat de gemeente de aanslagen afvalstoffenheffing terecht aan X heeft opgelegd.

Belanghebbende, X, is gebruiker van een woning in de gemeente Haarlemmermeer. Hij beschikt bij de woning over minicontainers om afval aan te bieden. X bestrijdt de aanslagen afvalstoffenheffing die de gemeente aan hem heeft opgelegd. X stelt dat hij eigenaar noch enig gebruiker van de woning is, noch is ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Haarlemmermeer.

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat de gemeente de aanslagen afvalstoffenheffing terecht aan X heeft opgelegd. De heffingsambtenaar heeft ter zitting geloofwaardig verklaard dat de registratie van X als afnemer van water bij het waterleidingbedrijf het enige concrete en aantoonbare gegeven was over de vraag wie in de jaren 2013 t/m 2015 gebruik maakte van de woning. De heffingsambtenaar heeft de aanslagen op grond van de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie mogen opleggen aan X als ‘degene die een nutsvoorziening van het object op zijn naam heeft'. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15.33

Gemeentewet 253

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 2 januari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen