Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat parkeren op de openbare weg een belastbaar feit is voor motorrijtuigenbelasting en dat niet belang is of van 'onmiddellijk laden en lossen' sprake zou zijn.

De heer X is houder van een Toyota Landcruiser, waarvan het kenteken is geschorst. Tijdens de schorsing wordt geconstateerd dat de auto zich op de openbare weg bevindt. In geschil is of daarom terecht een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting is opgelegd, alsmede een 100% verzuimboete van € 1.818. Na afloop van de schorsing heeft X geen motorrijtuigenbelasting betaald. In geschil is of daarom terecht een naheffingsaanslag is opgelegd van € 215, alsmede een verzuimboete van € 158. Rechtbank Gelderland verlaagt de tweede boete tot € 52. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat parkeren op de openbare weg een belastbaar feit is voor motorrijtuigenbelasting en dat niet belang is of van 'onmiddellijk laden en lossen' sprake zou zijn. Er is terecht nageheven over drie aaneensluitende tijdvakken van drie maanden. De boete van € 1.818 is ook terecht. De auto heeft er namelijk meerdere keren gestaan in verband met uit te voeren reparaties en X is goed op de hoogte van de voorwaarden van de schorsingsregeling. Het beroep van X is slechts gegrond, aangezien de inspecteur uiteindelijk stelt dat de tweede boete kan worden vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 35

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 2 januari

46

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen