De Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken hebben het goedkeuringswetsvoorstel bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving bij de Tweede Kamer ingediend.

Met dit Multilateraal Verdrag kunnen in beginsel alle Nederlandse belastingverdragen worden aangepast aan de in het BEPS-project ontwikkelde antimisbruikbepalingen indien onze verdragspartners daar ook mee instemmen. Dit Verdrag is één van de belangrijkste resultaten van het BEPS-project tegen internationale belastingontwijking (BEPS Actie 15). Het Multilateraal Verdrag maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun bilaterale belastingverdragen aan te passen aan de (BEPS-) maatregelen tegen belastingontwijking, zonder dat hiervoor bilaterale onderhandelingen nodig zijn. Ook kunnen hiermee verbeteringen worden geïmplementeerd voor de procedure van geschillenbeslechting in belastingverdragen.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 december

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen