Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat X als huurder van een woning recht heeft op een WOZ-beschikking en daarom ook gerechtigd is daartegen rechtsmiddelen aan te wenden. In dit geval ontbreekt het X echter aan procesbelang en is het beroep niet-ontvankelijk.

Belanghebbende, X, is huurder van een woning. Hij ontvangt een WOZ-beschikking 2016 waartegen hij in bezwaar en beroep gaat.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat X als huurder van een woning recht heeft op een WOZ-beschikking en daarom ook gerechtigd is daartegen rechtsmiddelen aan te wenden. In dit geval ontbreekt het X echter aan procesbelang en is het beroep niet-ontvankelijk. Er zijn aan X geen belastingen opgelegd die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde. Ook overigens heeft X niet aannemelijk gemaakt dat hij belang heeft bij de WOZ-waarde. X heeft beroep ingesteld omdat hij principieel van mening is dat de WOZ-waarde juist moet worden vastgesteld. Dit is echter geen procesbelang. Het beroep van X is niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 24

Algemene wet bestuursrecht 1:2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Editie: 22 december

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen