Rechtbank Gelderland oordeelt dat de geautomatiseerde afdoening van de aangifte, waarin de fiscus de kostenaftrek heeft geaccepteerd, aan te merken is als een kenbare fout als bedoeld in art. 16 lid 2 onderdeel c AWR.

Belanghebbende, X, heeft kosten gemaakt in verband met terugvordering van onterecht betaalde alimentatie aan zijn ex-partner. Desgevraagd verklaart de inspecteur per brief dat deze kosten niet aftrekbaar zijn. In overleg met zijn gemachtigde voert X de kosten toch op. De aanslagen worden langs de geautomatiseerde weg conform de aangiften opgelegd. Later legt de inspecteur navorderingsaanslagen op.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de geautomatiseerde afdoening waarin de Belastingdienst kostenaftrek van X heeft geaccepteerd, aan te merken is als een kenbare fout als bedoeld in art. 16 lid 2 onderdeel c AWR. De fout is kenbaar, omdat de inspecteur X voorafgaand aan de aangifte per brief heeft laten weten dat de kosten niet aftrekbaar zijn. Het volgen van de aangifte is onvoldoende om aan te nemen dat de inspecteur van dit standpunt is teruggekomen (vgl. HR 27 juni 2014, nr. 13/02194, V-N 2014/34.9). De kosten voor het tenietdoen van de alimentatieverplichting zijn niet aftrekbaar omdat dit niet past in het systeem van de wet. De omstandigheden van dit geval zijn bijzonder, maar dat kan er niet toe leiden dat de kosten toch aftrekbaar zijn. Het beroep van X is ongegrond, de navorderingsaanslagen blijven in stand.

Lees ook het thema Navordering.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 22 december

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen