Hof Den Haag beslist dat X geen recht heeft op vergoeding van heffingsrente omdat de verminderde aanslag ib/pvv op een positief bedrag is vastgesteld.

De inspecteur legt X over het jaar 2010 een aanslag ib/pvv op van € 19 858. De aanslag is conform de door X ingediende aangifte vastgesteld. Er wordt € 809 aan heffingsrente in rekening gebracht. Naar aanleiding van een bij X ingesteld boekenonderzoek wordt de aanslag door de inspecteur verminderd. De verschuldigde ib/pvv wordt daarbij vastgesteld op € 9073. De in rekening gebrachte heffingsrente wordt verminderd tot € 352. In (hoger) beroep stelt X dat hij recht heeft op een vergoeding van heffingsrente over het door hem terug te ontvangen bedrag van € 11 242.

Hof Den Haag beslist in navolging van de rechtbank dat X geen recht heeft op uitbetaling van heffingsrente omdat de aanslag ib/pvv, na vermindering, een positief bedrag beloopt. Heffingsrente wordt slechts vergoed als de aanslag op een negatief bedrag wordt vastgesteld (art. 30f juncto 30g AWR, tekst geldend op 31 december 2012). Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel wordt eveneens verworpen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen art. 30g (tekst geldend 31 december 2012)
 
Algemene wet inzake rijksbelastingen art. 30f (tekst geldend 31 december 2012)

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 22 december

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen