Het Ministerie van Financiën heeft het jaarlijkse overzicht met wijzigingen in de belastingheffing voor het nieuwe jaar gepubliceerd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2018.

De inflatiecorrectie voor 2018 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,8 %.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 december

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen