Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv uit mag gaan van de letterlijke tekst van artikelcode A 4161 van de milieulijst 2013. X bv heeft dan recht op de MIA.

X bv investeert in 2013 in tien opleggers, en dient een verzoek in om deze investering in aanmerking te laten komen voor de MIA. De inspecteur is van mening dat X geen recht heeft op de MIA. In geschil is uiteindelijk of de tekst van artikelcode A 4161 grammaticaal moet worden geïnterpreteerd, of naar doel en strekking van de regeling moet worden uitgelegd.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv uit mag gaan van de letterlijke tekst van artikelcode A 4161 van de milieulijst 2013, en dus recht heeft op de MIA. Volgens de rechtbank hoefde X bv bij lezing van de tekst namelijk niet te twijfelen aan de interpretatie die zij er aan gaf. Verder merkt de rechtbank nog op dat de inspecteur niet inzichtelijk maakt op welke wijze hij de opleggers heeft getoetst aan het doel en de strekking van de artikelcode. Ook maakt de inspecteur volgens de rechtbank niet duidelijk wat het doel en de strekking zijn van de desbetreffende artikelcode. Het gelijk is aan X bv.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Wet inkomstenbelasting 2001 3.42a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 22 december

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen