Minister Weerwind voor Rechtsbescherming verlaagt de griffierechten met 13,5% per 1 januari 2024. De verlaging van de griffierechten geldt voor alle zaken, behalve voor civiele zaken boven € 100.000 en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht.

Om de verlaging zo snel mogelijk in te voeren wordt de geplande indexering voor 2024 verlaagd en afgezien van de eerder uitgestelde indexering voor 2023. In totaal wordt voor de verlaging structureel € 27 miljoen uitgetrokken. Het kabinet was aanvankelijk van plan om een wetsvoorstel in te dienen om de griffierechten te verlagen met 25% (V-N 2022/32.17). Het kabinet moest in het voorjaar van 2023 echter andere financiële keuzes maken, waardoor minder budget beschikbaar is voor de verlaging van de griffierechten. Het wetsvoorstel voor het verlagen van de griffierechten met 25% wordt niet doorgezet. De overige wijzigingen in het wetsvoorstel in de bepalingen van de Awb en de Wet griffierechten burgerlijke zaken worden meegenomen in de Verzamelwet JenV.

De griffierechten voor civiele zaken met vorderingen hoger dan € 100.000 en zaken voor het Netherlands Commercial Court worden per 1 januari 2024 geïndexeerd met 15,33%.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 11:2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 5 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

156

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen