Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het tweede verslag bij het wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM (36427) naar de Eerste Kamer gestuurd.

In de nota beantwoordt de staatssecretaris diverse Kamervragen van de BBB-fractie. Daarbij wordt ook ingegaan op de toepassing van het wetsvoorstel op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Het kabinet voorziet geen toename in juridische procedures. Het wetsvoorstel voldoet aan art. 7:15 Awb, het bepaalde in art. 1 GW en de contractsvrijheid. Of het Richtsnoer proceskostenvergoeding aangepast moet worden naar aanleiding van het wetsvoorstel is aan de Gerechtshoven. Vanwege de urgentie van de problematiek zijn de resultaten van het WODC-onderzoek niet meegenomen. De resultaten van het WODC-onderzoek zullen daarentegen wel deel uitmaken van de monitoring van de maatregelen uit het wetsvoorstel. De staatssecretaris zal de Eerste Kamer in december 2023 informeren over de resultaten van het WODC-onderzoek.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM (36427).

Wetsartikelen:

Grondwet 1

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Algemene wet bestuursrecht 7:15

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 5 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

246

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen