Hof 's-Hertogenbosch overweegt dat X aannemelijk maakt dat hij handelde binnen de grenzen van de aan hem toevertrouwde taken. Het komt voor rekening en risico van zijn werkgever dat er onveraccijnsde sigaretten zijn opgeslagen.

De Douane treft bij onderneming Y pallets aan met onveraccijnsde sigaretten. X is op dat moment werkzaam bij Y als distributie supervisor, waarbij hij verantwoordelijk is voor alle logistieke aangelegenheden. De inspecteur legt aan X een naheffingsaanslag accijns op. In hoger beroep is in geschil of dit terecht is. X is door de strafkamer vrijgesproken van het illegaal voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten.

Hof 's-Hertogenbosch sluit zich aan bij de overwegingen van de strafkamer, waaruit kan worden opgemaakt dat X de accijnsgoederen niet voorhanden heeft gehad. X maakt aannemelijk maakt dat hij handelde binnen de grenzen van de aan hem toevertrouwde taken. Het komt voor rekening en risico van zijn werkgever dat er onveraccijnsde sigaretten zijn opgeslagen. Het handelen en nalaten van X moet worden toegerekend aan de directie van Y, nu de leidinggevende toestaat dat pallets met onbekende inhoud al dan niet tijdelijk bij Y worden gestald. Hierdoor kan X niet worden aangemerkt als degene die de onveraccijnsde sigaretten voorhanden heeft gehad of daarbij betrokken is geweest. De naheffingsaanslag wordt vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de accijns 51

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 5 december

Informatiesoort: VN Vandaag

349

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen