De Kennisgroep invordering & civiel recht stelt dat betalingsonmacht bij afbetaling van het op grond van het kwijtscheldingsbeleid vastgestelde bedrag niet leidt tot een nieuwe berekening betalingscapaciteit volgens het uitstelbeleid.

In de aan de kennisgroep voorgelegde casus kan de belastingschuldige het via het kwijtscheldingsbeleid vastgestelde te betalen bedrag niet in twaalf maanden betalen. Als een nieuwe berekening betalingscapaciteit volgens het uitstelbeleid wordt gemaakt, waarbij in tegenstelling tot het kwijtscheldingsbeleid wel wordt gerekend met de daadwerkelijke woonlasten, is belastingschuldige een aanzienlijk lager bedrag verschuldigd. Naar aanleiding van de casus zijn de volgende vragen beantwoord door de kennisgroep: i) bepaalt artikel 26.1.5 Leidraad Invordering 2008 dat de betalingscapaciteit van belastingschuldige opnieuw moet worden berekend conform het uitstelbeleid, als de belastingschuldige het op grond van het kwijtscheldingsbeleid vastgestelde bedrag niet binnen twaalf maanden kan betalen en ii) kan de ontvanger een betalingsregeling van langer dan twaalf maanden afspreken voor het conform het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag? Volgens de kennisgroep bepaalt art. 26.1.5 Leidraad Invordering 2008 niet dat het te betalen bedrag wordt vastgesteld op grond van het uitstelbeleid. De tekst biedt hiervoor geen aanknopingspunten en het is niet mogelijk. In bijzondere omstandigheden kan de ontvanger wel een langere termijn dan de twaalf-maanden termijn afspreken voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 11

Leidraad Invordering 2008 25.5.11

Leidraad Invordering 2008 25.5.1

Leidraad Invordering 2008 25.5.6

Leidraad Invordering 2008 26.1.5

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 december

Informatiesoort: VN Vandaag

133

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen