De geheimhoudingskamer van Hof Den Haag wijst het verzoek van de inspecteur om geheimhouding van een aantal passages en persoonlijke gegevens toe.

Belanghebbende, X, komt in hoger beroep tegen een aantal navorderingsaanslagen IB/PVV met heffings- respectievelijk belastingrentebeschikkingen en vergrijpboeten. De inspecteur verzoekt het hof voor een aantal passages in de stukken geheimhouding toe te passen.

De geheimhoudingskamer van Hof Den Haag wijst het verzoek van de inspecteur om geheimhouding van een aantal passages en persoonlijke gegevens toe. De weggelakte gegevens (vooral namen, handtekeningen, telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadressen en bankrekeningnummers) zijn voor het grootste deel persoonlijke gegevens van derden, van ambtenaren en van medewerkers van UBS. Deze gegevens zijn niet van belang voor de beslechting van het onderhavige geschil, terwijl bekendmaking daarvan kan leiden tot schending van de privacy van de genoemde personen. Voor de ambtenaren en de medewerkers geldt daarnaast dat zij niet op persoonlijke titel zijn betrokken in de projecten van de Belastingdienst. De overige gegevens zijn van controle-strategische aard. Bekendmaking daarvan zou deze maar ook andere onderzoeken van de Belastingdienst kunnen doorkruisen en calculerend gedrag van belastingplichtigen kunnen uitlokken. De onleesbaar gemaakte bladzijden uit het Plan van aanpak bevatten deels dergelijke gegevens en hebben voor het overige geen betrekking op het onderhavige geschil omdat de aldaar geschetste handelwijze niet is gevolgd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 15 augustus

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen