Hof Den Haag oordeelt dat een hogere CO2-uitstoot van de auto niet tot een hogere handelsinkoopwaarde hoeft te leiden.

X doet BPM-aangifte voor een Mercedes-Benz CLA 45 AMG met schade en voldoet € 6677. In geschil is of na hertaxatie door Domeinen terecht een naheffing is opgelegd van € 3851. Rechtbank Den Haag gaat uit van een historische nieuwprijs van € 99.535, een handelsinkoopwaarde in beschadigde staat van € 32.852 en de bruto BPM van € 27.663. De verschuldigde BPM is daarom € 9130. Minus de reeds betaalde € 6677 en een extra leeftijdskorting resteert een naheffing van € 2223. De inspecteur stelt in hoger beroep dat een hogere CO2-uitstoot tot een hogere handelsinkoopwaarde leidt, wat tot uiting komt in de opties van de auto. De koerslijst waar de inspecteur zich op beroept, gaat uit van € 15.000 aan extra opties door het in aanmerking nemen van de hogere CO2-uitstoot van 194 gr/km ten opzichte van de uitstoot van de referentieauto van 162 gr/km.

Hof Den Haag oordeelt dat een hogere CO2-uitstoot niet tot een hogere handelsinkoopwaarde hoeft te leiden. Hoewel de CO2-uitstoot van 194 gr/km een vast gegeven is, is dit niet het enige kenmerk en staat het dus niet vast dat dit kenmerk bij de gemiddelde handelaar – of de uiteindelijke consument – doorslaggevend is bij de keuze voor de auto. De stelling dat het motormanagement van de auto – al dan niet de oorzaak is van de hogere CO2-uitstoot – kennelijk tot een hogere handelsinkoopwaarde leidt, is te vaag. X maakt niet aannemelijk dat de schade die Domeinen heeft vastgesteld voor 100% voor aftrek in aanmerking komt. De stelling dat de auto jong en exclusief is en minder dan 18.000 km heeft gereden, is niet voldoende onderbouwd. Niet in geschil is dat de rechtbank een te hoge leeftijdskorting heeft toegepast, zodat de aanslag wordt vastgesteld op € 2262.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 3 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

94

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen