In totaal resteert een bedrag van € 9,6 miljard aan coronabelastingschuld binnen de betalingsregeling voor ondernemers, waarvan volgens de laatste ramingen € 3,5 miljard oninbaar is. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een Kamerbrief over de betalingsregeling coronabelastingschulden.

Op 29 april 2024 zijn er nog ongeveer 153.000 ondernemers met een coronabetalingsregeling. Van deze groep heeft 24% betalingsachterstanden. Deze ondernemers slagen er niet in om ondanks de verlenging van de betalingstermijn en de betaalpauze aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen. Hierbij speelt mogelijk mee dat 44% van de oorspronkelijke debiteuren in de betalingsregeling vóór de coronacrisis al belastingschulden had.

Van ongeveer 54.000 ondernemers is de betalingsregeling door de Belastingdienst beëindigd. Daarnaast zijn 2000 bedrijven failliet gegaan en ongeveer 4500 betrokken bij een saneringstraject. Met de beëindigde regelingen is een bedrag van ruim 3,2 miljard gemoeid. De verwachting is dat een groot deel van dit bedrag oninbaar blijft.

De staatssecretaris benadrukt dat er geen generieke kwijtschelding van coronaschulden komt. Ondernemers worden opgeroepen om achterstallige termijnbedragen en nieuwe verplichtingen te betalen of hulp te zoeken. De Belastingdienst kan niet optreden als schuldhulpverlener, maar biedt wel handelingsperspectief door versoepelingen van de betalingsregeling of door ondernemers door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 25

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

175

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen