Het HvJ EU oordeelt dat Klub recht heeft op aftrek van de voorbelasting en dat daarbij niet van belang is dat het appartement niet onmiddellijk voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

Het Bulgaarse Klub OOD exploiteert een hotel in Varna, een Bulgaarse badplaats. In 2009 koopt Klub een flat in Sofia. Klub brengt de btw die haar hierbij in rekening wordt gebracht, in aftrek. De Bulgaarse Belastingdienst staat de aftrek niet toe, omdat het appartement volgens haar als woning wordt gebruikt en niet voor bedrijfsdoeleinden dient. Volgens Klub wordt het appartement wel degelijk voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, omdat zij de ruimte als kantoor tijdens onderhandelingen met reisorganisaties wil gebruiken. De Bulgaarse rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat Klub recht heeft op aftrek van de voorbelasting en dat daarbij niet van belang is dat het appartement niet onmiddellijk voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt. Het HvJ EU merkt vervolgens nog op dat het de taak van de nationale rechter is om na te gaan of Klub het appartement voor haar economische activiteit heeft aangeschaft, en om in voorkomend geval te oordelen of sprake is van fraude.

Editie: 8 november

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  89
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen