In de affaire rond het ten onrechte stopzetten van kinderopvangtoeslag zijn er geen inlichtingen geweigerd aan de Tweede Kamer in het belang van de Staat. Dat schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën naar aanleiding van in totaal 144 Kamervragen van de leden Leijten (SP), Azarkan (Denk) en Omtzigt (CDA).

Om tot een oplossing te komen in de zaak rond het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag is de Adviescommissie uitvoering toeslagen en de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd onderzoek te doen. Daarnaast doet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek bij Toeslagen naar de verwerking van persoonsgegevens en bekijkt of sprake is geweest van etnisch profileren.

Om de benodigde informatie aan de Adviescommissie en de ADR te kunnen leveren is een projectorganisatie opgetuigd. Op basis van de informatie die beschikbaar komt, wordt nader in beeld gebracht hoe de besluitvorming met betrekking tot de CAF-aanpak en de reguliere toezichtsbehandeling heeft plaatsgevonden. De Adviescommissie en de ADR kijken ook naar de rechtmatigheid van het handelen van Toeslagen. Verder is er opnieuw een omvangrijk WOB-verzoek ingediend naar stukken rondom de CAF.

De Adviescommissie komt in oktober met haar eerste deeladvies. Het onderzoek van de ADR is naar verwachting eind 2019 afgerond.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 september

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen