Hof Arnhem Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat voor een informatiebeschikking geen restrictie geldt met betrekking tot het gebruik van wilsafhankelijke informatie voor sanctiedoeleinden. De heer X2 moet alle informatie verschaffen die van belang kan zijn voor een juiste belastingheffing, ongeacht of het wilsafhankelijke of wilsonafhankelijke informatie is.

De heer X2 is middellijk 50% aandeelhouder van een groep gelieerde rechtspersonen die fiscale en juridische diensten verleent en trustkantoren exploiteert. In januari 2014 start een boekenonderzoek bij X2 en de groep in het kader van een projectmatige aanpak van trustkantoren. In geschil is of in september 2014 terecht informatiebeschikkingen jegens X2 zijn genomen. Volgens Rechtbank Gelderland zijn de informatiebeschikkingen terecht afgegeven. X2 stelt in hoger beroep dat de inspecteur ten onrechte geen garantie wil geven dat de informatie niet voor sanctiedoeleinden zal worden gebruikt.

Hof Arnhem Leeuwarden oordeelt dat voor een informatiebeschikking geen restrictie geldt met betrekking tot het gebruik van wilsafhankelijke informatie voor sanctiedoeleinden. X2 moet alle informatie verschaffen die van belang kan zijn voor een juiste belastingheffing, ongeacht of het wilsafhankelijke of wilsonafhankelijke informatie is. Zou toch wilsafhankelijke informatie worden verstrekt en zou de inspecteur dat materiaal gaan gebruiken voor fiscale boetes, dan moet de belastingrechter bepalen welke gevolg hieraan moet worden verbonden. X2 kan niet met een beroep op art. 6 EVRM weigeren om de gevraagde inlichtingen te verstrekken. X2 stelt ook vergeefs dat het boekenonderzoek slechts als voorwendsel is gebruikt om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen of fiscale informatie over de klanten te vergaren. Pas na de weigering van X2 om de informatie te verstrekken, is het strafrecht in beeld gekomen. Ondanks de themagericht aanpak was het een regulier boekenonderzoek. Het beroep van X2 is in zoverre ongegrond.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken. Kijk ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 september

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen