Hof Arnhem Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat in belastingzaken een procespartij niet als getuige kan worden gehoord. De ambtenaren die het boekenonderzoek uitvoerden, vertegenwoordigen de inspecteur. Het maakt niet uit dat zij na het afgeven van de informatiebeschikkingen niet meer in beeld zijn geweest.

De heer X1 is middellijk 50% aandeelhouder van een groep gelieerde rechtspersonen die fiscale en juridische diensten verleent en trustkantoren exploiteert. In januari 2014 start een boekenonderzoek bij X1 en de groep in het kader van een projectmatige aanpak van trustkantoren. In geschil is of in september 2014 terecht informatiebeschikkingen jegens X1 zijn genomen. Volgens Rechtbank Gelderland zijn de informatiebeschikkingen terecht afgegeven. X1 wil in hoger beroep twee ambtenaren horen, die het boekenonderzoek hebben uitgevoerd.

Hof Arnhem Leeuwarden oordeelt dat in belastingzaken een partij niet als getuige kan worden gehoord (zie HR 9 augustus 2013, 13/00078, V-N 2013/37.9). De betreffende ambtenaren vertegenwoordigen namelijk de inspecteur. Het maakt niet uit dat zij na het afgeven van de informatiebeschikkingen niet meer in beeld zijn geweest. Er is geen sprake van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde door hen pas in deze fase van de procedure in de hoedanigheid van procespartij naar voren te schuiven. De informatiebeschikkingen zijn niet terecht met betrekking tot de vragen over de aan- en verkoop van woningen. De inspecteur vraagt namelijk om de overlegging van deze in algemene termen aangeduide bescheiden, waarvan niet bekend is of ze bestaan. De toelichting dat hij ‘de fiscale positie van X1’ wenst te beoordelen en ‘de wijze waarop de woningen zijn gefinancierd’ is te weinig concreet. Een vraag over grote contante opnamen is wel gerechtvaardigd, ondanks dat hiervan pas in maart 2019 een nadere onderbouwing is gegeven. Het hoger beroep van X1 is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet bestuursrecht 8:6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 september

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen