Hof Arnhem Leeuwarden stelt vast dat X niet voldoet aan de (inkomens)criteria voor een vrijstelling van griffierecht. Nu het griffierecht niet is voldaan, is het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard.

X komt in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. X ontvangt daarvoor een nota griffierecht die X, ook na een aantal aanmaningen, niet betaalt. Een verzoek om vrijstelling van het betalen van griffierecht wegens betalingsonmacht wordt door het hof afgewezen. Daardoor wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. X komt in verzet

Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het verzet ongegrond. X kan niet aantonen dat hij het griffierecht heeft voldaan. Daarnaast voldoet X in de toetsingsperiode niet aan de (inkomens)criteria voor een vrijstelling wegens betalingsonmacht. Het hof bevestigt dat het beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Lees ook het thema Beroep: rechtsbescherming door de belastingrechter

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:54

Algemene wet bestuursrecht 8:41 lid 6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 september

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen