Hof Arnhem-Leeuwarden handhaaft de aan X opgelegde vergrijpboeten die zijn vastgesteld aan de hand van geschatte bedragen op niet aangegeven KB-Luxrekeningen.

Aan X zijn over een aantal jaren ambtshalve aanslagen ib/pvv opgelegd omdat hij ondanks herinneringen en aanmaningen geen aangiften IB heeft ingediend. De inspecteur is daarbij uitgegaan van, op basis van microfiches en de gegevens van de zogenaamde "meewerkers", geschatte bedragen op niet aangegeven KB-Luxrekeningen. Voor de jaren 2001 tot en met 2006 zijn tevens vergrijpboeten van 100% opgelegd. In de bezwaarfase worden door X alsnog gegevens over de buitenlandse bankrekeningen verstrekt. De inspecteur vermindert de aanslagen. De boeten worden verminderd tot 75% vanwege het alsnog verstrekken van gegevens en uiteindelijk tot 60% van de grondslag vanwege undue delay. In beroep worden de vergrijpboeten vernietigd. In geschil is of dit terecht is.

Hof Arnhem-Leeuwarden handhaaft de vergrijpboeten van 60%. De inspecteur was bij het opleggen van de aanslagen niet op de hoogte van de werkelijke saldi van de verzwegen bankrekeningen en het was onzeker of de geschatte bedragen in rechte stand zouden houden. Mede gelet op deze onzekerheid, heeft X opzettelijk geen aangiften ingediend. Volgens het hof beschikte de inspecteur betreffende het verzwegen buitenlandse vermogen niet over bij hem bekende heffingsgegevens, als in de wetsgeschiedenis bedoeld, die buiten de grondslag zouden moeten blijven.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67d

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 september

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen