Hof Amsterdam oordeelt dat sprake is geweest van BTW-fraude in de leveringsketen. X bv heeft bloemen geleverd aan diverse Hongaarse vennootschappen die als missing traders moeten worden aangemerkt en via cross-invoicing is weinig tot geen BTW voldaan.

De aandelen in belanghebbende, X bv, worden tot begin 2012 gehouden door in Hongarije woonachtige personen. In 2012 worden de aandelen overgedragen aan Y Ltd. X bv handelt in bloemen die zij hoofdzakelijk in Nederland inkoopt en in Hongarije verkoopt. Het vervoer van de bloemen wordt uitgevoerd door het Hongaarse Q Kft. Op de leveringen van de bloemen past X bv het nultarief voor ICL’s toe. Naar aanleiding van een bij X bv ingesteld boekenonderzoek wegens vermeende BTW-fraude in Hongarije, worden aan X bv BTW-naheffingsaanslagen opgelegd. X bv is het niet eens met deze naheffingsaanslagen. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het verdedigingsbeginsel is geschonden en vernietigt de naheffingsaanslagen.

Hof Amsterdam oordeelt, in tegenstelling tot de rechtbank, dat het verdedigingsbeginsel niet is geschonden. Het hof overweegt daarbij dat op de inspecteur niet een algemene verplichting rust om reeds voor de bezwaarfase ambtshalve volledige toegang te geven tot het dossier waarover hij beschikt, noch om dat dossier ambtshalve integraal te verstrekken. Verder merkt het hof nog op dat X bv tijdens de controle geen toegang tot documenten en informatie heeft gevraagd om eventueel toelichtingen te verstrekken of middelen aan te voeren tegen het standpunt van de Belastingdienst. Over de fraude merkt het hof op dat de inspecteur aannemelijk maakt dat sprake is geweest van BTW-fraude in de leveringsketen. Daarbij is van belang dat X bv bloemen heeft geleverd aan diverse Hongaarse vennootschappen die als missing traders moeten worden aangemerkt en dat uiteindelijk, via fictieve inkoopfacturen (cross-invoicing), weinig tot geen BTW is voldaan. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Editie: 11 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  504
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen