In december 2018 is een Memorandum van Overeenstemming gesloten betreffende de samenwerking en inlichtingenuitwisseling voor belastingaangelegenheden tussen Nederland en Kazachstan.

Het Memorandum is een aanvulling op het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken van 25 januari 1988 en het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van 24 april 1966.

In het Memorandum worden onder andere de categorieën weergegeven voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, ondermingswinsten, dividenden, interest, inkomsten uit vermogenswinsten, inkomsten uit salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen en/of betalingen aan leden van managementteams, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten. Verder zijn er in het Memorandum nog bepalingen opgenomen over gelijktijdige belastingonderzoeken.

De eerste automatische inlichtingenuitwisseling heeft betrekking op het jaar 2018.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 januari

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen